3 Băng cassette Quang Dũng: THE BEST OF QUANG DŨNG; BÂNG KHUÂNG CHIỀU NỘI TRÚ; MỘT NGƯỜI ĐI MỘT NGƯỜI QUÊN

quang dung 3 bang-1

3 Băng cassette Quang Dũng: THE BEST OF QUANG DŨNG; BÂNG KHUÂNG CHIỀU NỘI TRÚ; MỘT NGƯỜI ĐI MỘT NGƯỜI QUÊN

450.000

Nhãn băng: Bến Thành Audio

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 3 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 2003

Add to Wishlist loading

Mô tả sản phẩm

3 Băng cassette Quang Dũng: THE BEST OF QUANG DŨNG; BÂNG KHUÂNG CHIỀU NỘI TRÚ; MỘT NGƯỜI ĐI MỘT NGƯỜI QUÊN.

BĂNG SỐ 1:

THE BEST OF QUANG DŨNG

Sản xuất năm 2003

Mặt A

A1.       Bâng khuâng chiều nội trú

A2.       Anh xin làm

A3.       Em đã xa tôi

A4.       Mê khúc

A5.       Tình yêu ơi

A6.       Anh sẽ đến

A7.       Còn ta với nồng nàn

 

Mặt B

B1.       Biền nghìn thu ở lại

B2.       Thành phố mưa bay

B3.       Giấc mơ buồn

B4.       Khoảng cách

B5.       Đêm thấy ta là thác đổ

B6.      Rừng xưa đã khép

B7.       Một người đi một người quên

BĂNG SỐ 2: 

BÂNG KHUÂNG CHIỀU NỘI TRÚ.

Phát hành năm 2003

Mặt A

A1.       Bâng khuâng chiều nội trú

A2.       Anh xin làm

A3.       Em đã xa tôi

A4.       Mê khúc

A5.       Tình yêu ơi

A6.       Anh sẽ đến

A7.       Còn ta với nồng nàn

 

Mặt B

B1.       Biền nghìn thu ở lại

B2.       Thành phố mưa bay

B3.       Giấc mơ buồn

B4.       Khoảng cách

B5.       Đêm thấy ta là thác đổ

B6.      Rừng xưa đã khép

B7.       Một người đi một người quên

Băng số 3: 

MỘT NGƯỜI ĐI MỘT NGƯỜI QUÊN

Phát hành năm 2003

Mặt A

A1.       Rừng xưa đã khép

A2.       Anh xin làm

A3.       Một người đi…một người quên

A4.       Thành phố mưa bay

A5.       Tình ơi

Mặt B

B1.       Vẽ bằng màu tình yêu

B2.       Làm sao quên đi

B3.       Khi lá vàng rơi

B4.       Lối mòn

B5.       Vườn tình

B6.      Rừng xưa đã khép

B7.       Một người đi một người quên