Album 3 băng cassette DON WILLIAMS, COUNTRY CLASSICS, băng mới chưa bóc (Sealed)

Album 3 băng cassette DON WILLIAMS

Album 3 băng cassette DON WILLIAMS, COUNTRY CLASSICS, băng mới chưa bóc (Sealed)

1

Nhãn băng: RDC

Thể loại: Classic

Số lượng: 4 băng cassette

Tình trạng: Mới chưa bóc (Sealed)

Phát hành:

Mô tả sản phẩm

Album 3 băng cassette DON WILLIAMS, COUNTRY CLASSICS

Album 3 băng cassette DON WILLIAMS, COUNTRY CLASSICS

Nhãn băng: RDC

Thể loại: Classic

Cassette 1: DON WILLIAMS, COUNTRY CLASSICS 1

Side A: The Best From Don

Sdie B: The Best From Don (See this card for details)

Cassette 2: DON WILLIAMS, COUNTRY CLASSICS 2

Side A: Reminiscing With Don

Side B: Reminiscing With Don (See this card for details)

Cassette 3: DON WILLIAMS, COUNTRY CLASSICS 3

Side A: Romantically Yours

Side B: Romantically Yours (See this card for details)