Album Đan Trường 3 – Bóng Dáng Thiên Thần

  • Xin lỗi bạn, hiện sản phẩm này không thể mua được.
băng cassette Đan Trường 3 Bóng Dáng Thiên Thần

Album Đan Trường 3 – Bóng Dáng Thiên Thần

200.000

Nhãn băng: Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ – HT PRODUCTION

Số lượng: 1 băng

Chất lượng: Rất tốt

Thể loại: Nhạc trẻ

Phát hành: 16-6-2000

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Album Đan Trường 3 – Bóng Dáng Thiên Thần

Nhãn băng: Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ – HT PRODUCTION