Album NSND Thu Hiền, băng cassette trên đỉnh Phù Vân

Album NSND Thu Hiền

Album NSND Thu Hiền, băng cassette trên đỉnh Phù Vân

1

Nhãn băng: TTBN Trẻ

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Album NSND Thu Hiền, băng cassette trên đỉnh Phù Vân

Album NSND Thu Hiền

Phát hành năm 2005

Mặt A

A1. Mùa hoa bưởi

Nhạc: Đức Liên

Thơ: Nghiêm Thị Hằng

A2. Cảm xúc từ câu hò điệu ví

Tiến Dũng

A3. Giếng quê

Nhạc: Thuận Yến

Thơ: Hoài Nhân

A4. Nhớ Huế

Việt Đức

A5. Lời ru

Nhạc: Lê Minh

Thơ: Hoàng Hạnh

 

Mặt B

B1. Trên đỉnh Phù Vân

Phó Đức Phương

B2. Quê nhà

Trần Tiến

B3. Gọi Huế vào thu

Nguyễn Tất Tùng

B4. Làng tôi

Chung Quân

B5. Chảy đi sông ơi

Phó Đức Phương