BĂNG CASSETTE CẨM VÂN, KHẮC TRIỆU, ANH ĐÃ BIẾT

BĂNG CASSETTE CẨM VÂN, KHẮC TRIỆU, ANH ĐÃ BIẾT

BĂNG CASSETTE CẨM VÂN, KHẮC TRIỆU, ANH ĐÃ BIẾT

1

Nhãn băng: Trung tâm Băng nhạc Trẻ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1997

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CẨM VÂN, KHẮC TRIỆU, ANH ĐÃ BIẾT

  1. Thương nhau ngày mưa (Nguyễn Trung Vân) – Khắc Triệu & Cẩm Vân
  2. Anh đã biết – That’s why (Lời Việt: Cẩm Vân) – Khắc Triệu
  3. Tình yêu mãi mãi (Tôn Thất Lập) – Khắc Triệu & Cẩm Vân
  4. Chia tay tình đầu (Nguyễn Ngọc Thiện) – Khắc Triệu
  5. Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển) – Cẩm Vân
  6. Lang thang trong phòng (Từ Huy) – Khắc Triệu
  7. Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) – Cẩm Vân
  8. Nếu em là người tình (Nguyễn Ngọc Thiện) – Khắc Triệu
  9. Mê khúc (Bảo Phúc) – Cẩm Vân
  10. Ngày xưa tiếng vĩ cầm (Bảo Phúc) – Khắc Triệu