BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

1

Nhãn băng: Hoa Phượng Đỏ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

Kịch bản: Hàn Thế Du

Đạo diễn: Bùi Đức Hạnh

Các vai:

  • Quí Bôn               vai     Lưu Bình
  • Bùi Trong Đang   vai     Dương Lễ
  • Xuân Theo          vai     Châu Long
  • Minh Tuấn           vai     Lính hầu
  • Văn Khôi             vai     Chu Phong
  • Văn Chính           vai     Hề đồng
  • Minh Tiến            vai     Hường
  • Kim Oanh           vai     Tuyết