BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

Xem giỏ hàng “Bộ 5 băng cassette Tubes Des Annees 60” đã được thêm vào giỏ hàng.
BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

1

Nhãn băng: Hoa Phượng Đỏ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Browse Wishlist

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CHÈO CỔ VIỆT NAM, LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

Kịch bản: Hàn Thế Du

Đạo diễn: Bùi Đức Hạnh

Các vai:

  • Quí Bôn               vai     Lưu Bình
  • Bùi Trong Đang   vai     Dương Lễ
  • Xuân Theo          vai     Châu Long
  • Minh Tuấn           vai     Lính hầu
  • Văn Khôi             vai     Chu Phong
  • Văn Chính           vai     Hề đồng
  • Minh Tiến            vai     Hường
  • Kim Oanh           vai     Tuyết