BĂNG CASSETTE CỔ NHẠC PHẬT GIÁO, NƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG

BĂNG CASSETTE CỔ NHẠC PHẬT GIÁO, NƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG

BĂNG CASSETTE CỔ NHẠC PHẬT GIÁO, NƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG

120.000

Nhãn băng: Hương Đạo

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 2003

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CỔ NHẠC PHẬT GIÁO, NƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG

Tracklist

Side A

  • Lời giới thiệu – Thích Huyền Lan
  • Đọc lời giới thiệu – Phương Hồng Thuỷ
  1. Hoa bất diệt (Tác giả: Chí Tâm) – Thanh Ngân, Vũ Linh
  2. Mái chùa trong dân tộc (Tác giả: Dương Kinh Thành) – Phương Hồng Thuỷ
  3. Nương ánh đạo vàng (Tác giả: Bạch Tuyết) – Lệ Thuỷ
  4. Tiếng chuông cảnh tỉnh (Tác giả: Viễn Châu) – Minh Vương

Side B

  1. Tìm về cõi Phật (Tác giả: Hồ Kiểng) – Út Bạch Lan
  2. Kính mến Thầy (Tác giả: Dương Kinh Thành, nhạc: Dương Xuân Dưỡng) – Thanh Ngân
  3. 25 thế kỷ (Tác giả: Dương Kinh Thành) – Kim Tử Long
  4. Mẹ hiền Quan Âm (Tác giả: Dương Kinh Thành, nhạc: Trần Nhật Thành) – Phương Hồng Thuỷ