BĂNG CASSETTE DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

BĂNG CASSETTE DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

BĂNG CASSETTE DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

100

Nhãn băng: Dihavina

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

Các vai và nghệ sĩ

Dế mèn (biệt danh Dế Cụ)                                       Chí Trung

Dế Trũi và Dế Choắt                                                Anh Tú, Hồng Kỳ

Mụ Cốc, ếch Cốm Đại Vương và Kiến Chúa          Ánh Vân

Chị Xiến Tóc, cô Chuồn Chuồn, Cóc Tía,
Châu Chấu voi và chim Bói Cá                              Trung Đức

Người dẫn chuyện                                                 Ánh Vân