Băng cassette Don Williams, Borrowed Tales

Băng cassette Don Williams

Băng cassette Don Williams, Borrowed Tales

1

Nhãn băng: GLB

Thể loại: Folk, World, & Country

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Như mới (NM)

Phát hành: 1995

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Don Williams, Borrowed Tales

Băng cassette Don Williams, Borrowed Tales

Nhãn băng: GLB

Thể loại: Folk, World, & Country

Phát hành: 1995

Tracklist

Side A:

A1. Fever

A2. Crying In The Rain

A3. Lay Down Sally

A4. My Rifle, My Pony And Me

A5. I’ll Be There (If You Ever Want Me)

A6. Reason To Believe

A7. Games People Play

Side B:

B1. If You Could Read My Mind

B2. Peace Train

B3. That Long Black Veil

B4. The Letter

B5. You’ve Got A Friend

B6. Pretend