BĂNG CASSETTE DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG VOL.5

BĂNG CASSETTE DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG VOL.5

BĂNG CASSETTE DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG VOL.5

1

Nhãn băng: VAFACO

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1996

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG VOL.5

Side A

  1. Mấy nhịp cầu tre – Đình Văn, Phương Dung
  2. Ngẫu hứng ru con – Hương Lan
  3. Bài ca dao đầu đời – Quang Linh
  4. Nhớ bà mẹ quê – Khánh Duy
  5. Chôm chôm lý qua phà – Ngọc Sơn

Side B

  1. Rất Huế – Khánh Duy, Nhã Phương
  2. Đừng trách diêu bông – Thu Hiền
  3. Em đi trên cỏ non – Thuỳ Trang
  4. Điệu buồn phương Nam – Bích Phương
  5. Người mẹ Gò Công – Thy Nga