CASSETTE TAPE THE FINAL COUNTDOWN, BĂNG CASSETTE THE FINAL COUNTDOWN

BĂNG CASSETTE THE FINAL COUNTDOWN

CASSETTE TAPE THE FINAL COUNTDOWN, BĂNG CASSETTE THE FINAL COUNTDOWN

500.000

Nhãn băng: Epic ‎– FET 40241

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1986

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE THE FINAL COUNTDOWN

Tracklist

A1     The Final Countdown

A2     Rock The Night

A3     Carrie

A4     Danger On The Track

A5     Ninja

B1     Cherokee

B2     Time Has Come

B3     Heart Of Stone

B4     On The Loose

B5     Love Chaser