Băng cassette Hài kịch, Kỳ phùng địch thủ

vn-haikich-03a

Băng cassette Hài kịch, Kỳ phùng địch thủ

1

Phát hành: Sóc Trăng audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Hài kịch, Kỳ phùng địch thủ

Sản xuất năm 1996

Băng thu thanh và kịch bản do Nghệ sỹ Tuyết Nga và Chi nhánh Phía Nam, Hội Nhà Văn hợp tác sản xuất

  1. Tri kỷ

Việt Anh – Mỹ Chi – Nguyễn Dương – Thu Tuyết

  1. Kỳ phùng địch thủ

Bảo Quốc – Hồng Nga