BĂNG CASSETTE HÁT VĂN (BA GIÁ ĐỒNG)

BĂNG CASSETTE HÁT VĂN (BA GIÁ ĐỒNG)

BĂNG CASSETTE HÁT VĂN (BA GIÁ ĐỒNG)

1

Nhãn băng: HOGUOM AUDIO – VIDEO

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1994

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE HÁT VĂN (BA GIÁ ĐỒNG)

Tracklist

Side A

 1. Ba giá đồng – Vân Quyền, Khắc Tư và tốp nữ
  • Cô Bơ thoái cung
  • Cậu Hoàng Bơ
  • Cô Đôi Thượng Ngàn
 2. Hát lót của dinh – Minh Thu và tốp nữ

Side B

 1. Hát ống – Khắc Tư và tốp nữ
 2. Hát văn: Vịnh Hương Sơn – Thanh Bình
 3. Xẩm Huê tình – Thu Hoài
 4. Hát văn: Lục đầu giang – Khắc Tư