BĂNG CASSETTE HOME FOR CHRISTMAS, CHRISTMAS TAPESTRY COLLECTION

Xem giỏ hàng “Bộ 3 băng cassette Richard Clayderman, The Magic of Richard Clayderman” đã được thêm vào giỏ hàng.
BĂNG CASSETTE HOME FOR CHRISTMAS, CHRISTMAS TAPESTRY COLLECTION

BĂNG CASSETTE HOME FOR CHRISTMAS, CHRISTMAS TAPESTRY COLLECTION

250.000

Nhãn băng: V40001

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1993

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE HOME FOR CHRISTMAS, CHRISTMAS TAPESTRY COLLECTION

 

1        Sleigh Ride (Instrumental)                          2:31

2        Go Tell It On The Mountain                         3:16

3        I Heard The Bells On Christmas Day            2:46

4        Coventry Carol                                            2:03

5        I’ll Be Home For Christmas                         3:49

6        Here We Come A-Caroling                         2:39

7        Joy To The World                                       2:11

8        How Great Our Joy                                     2:13

9        What Child Is This?                                     2:22

10      O Come, All Ye Faithful                              2:59