Băng cassette Hồng Tơ, Chọt Cù Léc 2

Băng cassette Hồng Tơ, Chọt Cù Léc 2

Băng cassette Hồng Tơ, Chọt Cù Léc 2

90.000

Nhãn băng: VietNam – Băng nhạc Đồng Tháp

Thể loại: Hài Kịch

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 1993

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Hồng Tơ, Chọt Cù Léc 2

Với: Bảo Chung, Thanh Hằng – Tô Kiều Lan – Bạch Long – Bảo Trí

Ảnh: Hồng Tơ

Nhãn băng: VietNam – Băng nhạc Đồng Tháp

 

Băng cassette Hồng Tơ, Chọt Cù Léc 2

Side A :

A1. Võ Tòng chọt léc Kim Liên – Bạch Long, Thanh Hằng

A2. Kén rể – Sĩ Hồng, Tô Kiều Lan

A3. Sida xa đi – Hồng Tơ

Side B :

B1. Hai người bạn thiếu tình yêu – Tuyết Nhi, Bảo Trí

B2. Những người quyết thắng – Hai Cơ, Bảo Chung và Tô Kiều Lan

B3. Vợ chồng tôi làm lại cuộc đời – Viễn Châu