CASSETTE TAPE KENNY ROGERS, GREATEST HITS

Xem giỏ hàng “Bộ 4 băng cassette Led Zeppelin có sách kèm theo” đã được thêm vào giỏ hàng.
BĂNG CASSETTE KENNY ROGERS, GREATEST HITS

CASSETTE TAPE KENNY ROGERS, GREATEST HITS

350.000

Nhãn băng: Liberty ‎– LOO 1072

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1980

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE KENNY ROGERS, GREATEST HITS

Tracklist

A1     The Gambler                                              3:32

A2     Lady                                                            3:51

A3     Don’t Fall In Love With A Dreamer              3:39

A4     Ruby Don’t Take Your Love To Town           2:48

A5     She Believes In Me                                      4:11

A6     Coward Of The County                               4:18

 

B1     Lucille                                                         3:34

B2     You Decorated My Life                                3:37

B3     Reuben James                                             2:37

B4     Love The World Away                                3:11

B5     Every Time Two Fools Collide                    3:00

B6     Long Arm Of The Law                                4:17