Băng cassette Pink Floyd, The Division Bell

Xem giỏ hàng “Bộ 4 băng cassette Bee Gees, Tales From The Brothers Gibb A History In Song 1967-1990” đã được thêm vào giỏ hàng.
Băng cassette Pink Floyd, The Division Bell

Băng cassette Pink Floyd, The Division Bell

1

Nhãn băng:

Thể loại: Rock

Số lượng: 1 băng

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 1994

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Pink Floyd, The Division Bell

Băng cassette Pink Floyd, The Division Bell

Nhãn băng:

Thể loại: Rock

Số lượng: 1 băng

Tình trạng: Rất tốt

Phát hành: 1994

Tracklist

Side A:

A1. Cluster One

A2. What Do You Want From Me

A3. Poles Apart

A4. Marooned

A5. A Great Day For Freedom

A6. Wearing The Inside Out

Side B:

B1. Take It Back

B2. Coming Back To Life

B3. Keep Talking

B4. Lost For Words

B5. High Hopes