Băng cassette Sandra, Ten On One (The Singles)

e-sandra-02a

Băng cassette Sandra, Ten On One (The Singles)

1

Nhãn băng: Virgin

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mã: E-Sandra-02 Danh mục: , Từ khóa: , , , ,

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Sandra, Ten On One (The Singles)

Side A

A1.       Everlasting Love       3:51

A2.       Hi! Hi! Hi!       4:08

A3.       Stop For A Minute    4:05

A4.       Innocent Love           5:23

A5.       Little Girl        3:11

 

Side B

B1.       (I’ll Never Be) Maria Magdalena      3:58

B2.       In The Heat Of The Night     5:20

B3.       Midnight Man            3:03

B4.       Don’t Cry (The Breakup Of The World)     4:51

B5.       Loreen            4:17