Băng cassette Song ca đặc biệt, căn nhà màu tím, áo đẹp nàng dâu, đêm buồn tỉnh lẻ

Băng cassette nhạc Việt Nam

Băng cassette Song ca đặc biệt, căn nhà màu tím, áo đẹp nàng dâu, đêm buồn tỉnh lẻ

1

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Song ca đặc biệt, căn nhà màu tím, áo đẹp nàng dâu, đêm buồn tỉnh lẻ

Băng cassette nhạc Việt Nam

Mặt A

A1.       Áo đẹp nàng dâu – Chế Linh &Hương Lan

A2.       Đêm buồn tỉnh lẻ – Chế Linh &Phi Nhung

A3.       Căn nhà màu tím – Chế Linh &Hương Lan

A4.       Con đường xưa em đi – Chế Linh & Thanh Tuyền

A5.       Hai đứa giận nhau – Chế Linh & Phượng Mai

A6.       LK Đừng nói xa nhau – Thanh Tuyền

A7.       Lối về đất mẹ – Chế Linh &Giao Linh

Mặt B

B1.       Tình em biển rộng sông dài – Chế Linh &Hương Lan

B2.       Đoạn cuối tình yêu – Chế Linh & Thanh Tuyền

B3.       Giận hờn – Chế Linh &Hương Lan

B4.       Nhớ người thương binh – Duy Khánh&Hương Lan

B5.       Ước mong đôi ta – Chế Linh &Hương Lan

B6.       Phút cuối – Chế Linh & Thanh Tuyền