BĂNG CASSETTE TÂM HỒN CAO THƯỢNG 2

BĂNG CASSETTE TÂM HỒN CAO THƯỢNG 2

BĂNG CASSETTE TÂM HỒN CAO THƯỢNG 2

100.000

Nhãn băng: Trung tâm Băng nhạc Trẻ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE TÂM HỒN CAO THƯỢNG 2

Tracklist:

Side A

  1. Em bé quét bồ hóng
  2. Học trò nghèo
  3. Chú lính đánh trống người đảo Xan đen ha

Side B

  1. Lòng hào hiệp
  2. Lòng cháu