Băng cassette tấu hài Cười xả láng, cassette tape

Băng cassette tấu hài Cười xả láng

Băng cassette tấu hài Cười xả láng, cassette tape

1

Nhãn băng: băng nhạc Long An

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette tấu hài Cười xả láng, cassette tape

Băng cassette tấu hài Cười xả láng

1/ Những kẻ mộng du – Bảo Quốc, Duy Phương, Hồng Nga

2/ Bác sĩ bất đắc dĩ – Bảo Quốc, Thành Lộc, Quốc Nhĩ, Bích Thủy, Giang Thảo

3/ Hai đứa trẻ lạc loài (Nghi Xuân – Tấn Lực) – Ngọc Giàu, Duy Phương

4/ Chọn mặt gửi vàng – Thành Lộc, Hồng Nga

5/ Tám lạng nửa cân – Bảo Quốc, Ngọc Giàu