BĂNG CASSETTE TẤU HÀI, TỆ HƠN… VỢ THẰNG ĐẬU 3

BĂNG CASSETTE TẤU HÀI, TỆ HƠN… VỢ THẰNG ĐẬU 3

BĂNG CASSETTE TẤU HÀI, TỆ HƠN… VỢ THẰNG ĐẬU 3

1

Nhãn băng: Băng nhạc Long An

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1995

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE TẤU HÀI, TỆ HƠN… VỢ THẰNG ĐẬU 3

Tracklist

  1. Nỗi khổ anh xe ôm – Thành Lộc, Minh Nhí, Phương Hồng Thuỷ
  2. Trai thành gái quê – Thành Lộc, Phương Hồng Thuỷ
  3. Tệ hơn… vợ thằng Đậu 2