BĂNG CASSETTE THANH TUYỀN, ĐÒ DỌC

BĂNG CASSETTE THANH TUYỀN, ĐÒ DỌC

BĂNG CASSETTE THANH TUYỀN, ĐÒ DỌC

1

Nhãn băng: ?

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE THANH TUYỀN, ĐÒ DỌC

Side A

 1. Đò dọc (với Sơn Tuyền)
 2. Hoa nở về đêm
 3. Bài hương ca vô tận (với Chế Linh)
 4. Tạ từ trong đêm
 5. Chiều mưa biên giới
 6. Chuyện ba người

Side B

 1. Điều buồn phương Nam
 2. Em biết anh đi chẳng trở về
 3. Cô lái đò bến hạ (Sơn Tuyền)
 4. Lối về xóm nhỏ
 5. Kiếp nghèo
 6. Sương trắng miền quê ngoại