Băng cassette Tiếng hát Ngọc Sơn 2

Băng cassette Tiếng hát Ngọc Sơn 2

Băng cassette Tiếng hát Ngọc Sơn 2

1

Nhãn băng: TTBN Trẻ

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tiếng hát Ngọc Sơn 2

Băng cassette Tiếng hát Ngọc Sơn 2

Phát hành năm 1995

Mặt A

A1. Tình khúc chiều mưa – Nguyễn Ánh 9

A2. Giận hờn – Ngọc Sơn

A3. Lưu bút ngày xanh – Thanh Sơn

A4. Những giọt mưa sầu – Khánh Băng

A5. Gợi nhớ quê hương – Thanh Sơn

Mặt B

B1. Hoa mười giờ – Đài Phương Trang

B2. Em bỏ dòng sông – Dzoãn Bình

B3. Yêu nhau dài lâu – Trần Thiện Thanh

B4. Lòng mẹ – Ngọc Sơn

B5. Trên nhịp cầu tre – Khánh Băng