Cassette Tiếng hát Thanh Nga, hãng băng cassette Việt Nam, phát hành năm 1994

VN-ThanhNga-01

Cassette Tiếng hát Thanh Nga, hãng băng cassette Việt Nam, phát hành năm 1994

1

Nhãn băng: Việt Nam

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Cassette Tiếng hát Thanh Nga,

hãng băng cassette Việt Nam, phát hành năm 1994

Mặt A

A1. Chuyện tình Dương Quý Phi và An Lộc Sơn
Tác giả: Thế Châu
Với: Tấn Tài – Thanh Sang – Văn Chung
A2. San Hậu
Tác giả: Duy Lân
Với: Ngọc Giàu – Phương Liên
A3. Tô Châu Dạ Khúc

Mặt B
B1. Tiếng hạc trong trăng
Tác giả: Loan Thảo
Với: Thanh Sang – Dũng Thanh Lâm
B2. Địa ngục môn
Tác giả: Loan Thảo
Với: Tấn Tài