BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT THU HÀ

BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT THU HÀ

BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT THU HÀ

1

Nhãn băng: Phương Nam Film

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT THU HÀ

Side A

 1. Ngày em đến – Từ Huy
 2. Còn mãi tìm nhau – Trịnh Công Sơn
 3. Ngày xưa còn bé – Nguyễn Văn Hiên
 4. Cơn mưa chiều chủ nhật – Từ Huy
 5. Những con đường nhỏ – Tôn Thất Lập

Side B

 1. Phố biển – Thanh Tùng
 2. Tình yêu là chiếc bóng – Nguyễn Ngọc Thiện
 3. Có biết không anh – Nguyễn Ngọc Thiện
 4. Biển đêm – Trần Long Ẩn, thơ: Phan Thị Nguyệt Hồng
 5. Trả lại em – Vũ Hoàng, thơ: Tạ Nghi Lễ
 6. Ngày xưa còn bé – Nguyễn Văn Hiên