Băng cassette Tình ca Ái Lan, hạt sương đêm

Băng cassette Tình ca Ái Lan

Băng cassette Tình ca Ái Lan, hạt sương đêm

1

Nhãn băng: TTBN Trẻ

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tình ca Ái Lan, hạt sương đêm

Băng cassette Tình ca Ái Lan

 

Phát hành năm 1994

Mặt A

A1. Yêu em từ độ mắt trao – Thanh Lam

A2. Một chút nắng tình – Thu Hà

A3. Tình mơ – Hồng Nhung

A4. Kỷ niệm – Bảo Phúc

A5. Ngu ngơ – Cẩm Vân

 

Mặt B

B1. Hạt sương đêm – Thu Hà

B2. Đà Lạt chiều mưa – Thanh Lam

B3. Đợi chờ trong mưa – Ái Lan

B4. Tình yêu trong nắng hồng – Cẩm Vân

B5. Đóa tình – Bảo Phúc, Hồng Nhung