Băng nhạc Anna 4, băng cối Anna số 4, chương trình ca nhạc thời trang chọn lọc, Anna Demonstration tape

bang coi anna, bang nhac anna so 4

Băng nhạc Anna 4, băng cối Anna số 4, chương trình ca nhạc thời trang chọn lọc, Anna Demonstration tape

1

Nhãn băng: ANNA

Thể loại: Băng cối, 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: (Reel tape: VG+)

Số lượng:  1 Cuốn (băng gốc xưa)

Phát hành: 7-06-1972

Mô tả sản phẩm

Băng nhạc Anna 4, băng cối Anna số 4, chương trình  ca nhạc thời trang chọn lọc, Anna Demonstration tape

 Chương trình nhạc Anna số 4

Chương trình  ca nhạc thời trang chọn lọc,

Cuốn băng cối gốc BĂNG NHẠC ANNA số 4 được phát hành vào năm 6-1972

Vỏ hộp băng đã cũ theo thời gian, nhưng hộp vẫn cứng cáp, chắc chắn. Màu in xưa rất tốt, sắc màu rõ nét dù đã trải qua nhiều năm tháng. Danh mục bài hát in sau hộp vẫn còn rõ, nói chung hộp băng còn tốt.Sợi dây băng còn nguyên, đủ chương trình nhạc, băng nhạc xưa âm thanh nghe rõ ràng.

Nhãn băng: ANNA

Thể loại: Băng cối, 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: (Reel tape: VG+)

Số lượng:  1 Cuốn (băng gốc xưa)

Phát hành: 7-06-1972