Băng nhạc Thương Ca 5

thương ca 5 băng cối gốc

Băng nhạc Thương Ca 5

1

Nhãn băng:Thương Ca

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Mô tả sản phẩm

Băng nhạc Thương Ca 5

Mặt A

 1. Trộm nhìn nhau                        – Thanh Phong, Hoàng Oanh

 2. Gió chiều                                 – Khánh Ly

 3. Mùa chia tay                           – Băng Châu

 4. Ngoại ô đèn vàng                   – Thanh Lan

 5. Không có ngày chúa nhật     – Giao Linh

 6. Bích đào                                 – Hương Lan

 7. Thương về quán trọ             – Phương Dung

 8. Chuyện bướm và người giữ vườn – Cony Kim

Mặt B :

 1. Mộng ước mai sau               – Giao Linh

 2. Người em sầu mộng            – Hoàng Oanh

 3. Giọt lệ đài trang                    – Anh Khoa

 4. Rừng thay lá                          – Khánh Ly

 5. Hứa thương anh                    – Trúc Mai

 6. Nếu một mai anh biệt kinh kỳ – Phương Mai

 7. Thương nhớ người yêu          – Thanh Tuyền

 8. Hợp tan                                  – Thanh Lan

 9. Mưa gió đường xa                – Sao Băng