Cải lương hài CHÀNG NGỐC ĂN TRỘM, băng cassette mới (New cassette TAPE), PHÁT HÀNH 1992

Băng cassette cải lương hài, CHÀNG NGỐC ĂN TRỘM

Cải lương hài CHÀNG NGỐC ĂN TRỘM, băng cassette mới (New cassette TAPE), PHÁT HÀNH 1992

1

Nhãn băng: SaiGon audio

Thể loại: Cải lương

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Mới (New)

Phát hành: 1992

Mô tả sản phẩm

Băng cassette cải lương hài CHÀNG NGỐC ĂN TRỘM, băng mới (New cassette TAPE), phát hành 1992

Soạn giả: Quy Sắc – Mộng Long

Năm phát hành 1992

MINH VƯƠNG vai Chàng ngốc

BẢO QUỐC – Tám Kê

DIỆP LANG – Trùm Nhồng

PHI THOÀN – Vòng Sáng

HOÀNG GIANG – Hương Quản Lém

TÀI LINH – Cổ Chẳng chủ quán

THANH HẰNG – Vợ Trùm Nhồng

HỒNG NGA – Mẹ cô Chẳng

BAN NHẠC CỔ:

VĂN GIỎI : Ghita

VŨY CHỔ : Tranh

BATU : Kìm

VĂN ÚT : Violon

ÂM NHẠC: ĐỨC PHÚ

ẢNH BÌA: TÀI LINH + BẢO QUỐC

SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XÍ NGHIỆP BĂNG NHẠC SAIGON AUDIO