CASSETTE TAPE HOME FOR CHRISTMAS, BĂNG CASSTTE NHỮNG BÀI HÁT NHẠC GIÁNG SINH

BĂNG CASSETTE HOME FOR CHRISTMAS

CASSETTE TAPE HOME FOR CHRISTMAS, BĂNG CASSTTE NHỮNG BÀI HÁT NHẠC GIÁNG SINH

1

Nhãn băng: Sleigh Bells – 1884

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1997

Mô tả sản phẩm

CASSETTE TAPE HOME FOR CHRISTMAS

BĂNG CASSTTE NHỮNG BÀI HÁT NHẠC GIÁNG SINH

 

  1. Santa Claus is Coming To Town – Frank Sinatra

  2. Silent Night – The Drifters

  3. Hey Santa Claus – The Platters

  4. Merry Christmas All – Brook Benton

  5. What Child Is This – Mahalia Jackson

  6. Let It Snow – Bing Crosby

  7. I Saw Mommy Kissing Santa Claus – Bobby Sherman

  8. Marshmallow World – Bing Crosby & Ella Fitzgerald

  9. Please Come Home For Christmas – The Platers

  10. Auld Lang Syne – The Drifters