Băng cassette SCORPIONS GOLD BALLADS

Scorpions gold ballads cassette tape

Băng cassette SCORPIONS GOLD BALLADS

1

Nhãn băng: Zaiks Biem

Số lượng: 1 băng cassettes

Thể loại: pop

Chất lượng : Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette SCORPIONS GOLD BALLADS

List songs

Side A

A1.      Still Loving You                                6:27

A2.      Holiday                                               6:31    

 

Side B

B1.      When The Smoke Is Going Down   3:50

B2.      Holiday                                               4:54

B3.      Lady Starlight                                    6:18