Blog

Tag Archives: thu mua băng đĩa cũ

DSC_3564-F6

Thu mua băng đĩa cũ băng gốc nhạc xưa

Thu mua băng đĩa cũ băng gốc nhạc xưa Nhận thu mua các băng đĩa cũ, băng akai, băng cassette, đĩa nhạc xưa mà các bạn cần thanh lý và không còn nhu cầu sử dụng, chúng tôi sẽ vui lòng đón nhận những món hàng cũ mà bạn đã sử dụng qua, trước khi bạn bán cho chúng tôi bạn cần kiểm tra thể loại băng đĩa bạn cần .