Băng cassette Bài ca người lính, những bài hát Tiểu đoàn 307, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Anh vẫn hành quân, Bài ca người lính, Tấm áo mẹ vá năm xưa, Đất nước…

BÀI CA NGƯỜI LÍNH

Hiển thị một kết quả duy nhất