Trường sơn 1, băng nhạc Trường Sơn số 1, hát giữa quê hương, băng cối gốc nhạc vàng xưa, reel to reel tape 7inch, 1969

Trường sơn 1

Hiển thị một kết quả duy nhất