2 Băng cassette Cải lương KIM VÂN KIỀU 1, KIM VÂN KIỀU 2

2 Băng cassette Cải lương KIM VÂN KIỀU 1, KIM VÂN KIỀU 2 Năm phát hành 1989

2 Băng cassette Cải lương KIM VÂN KIỀU 1, KIM VÂN KIỀU 2

1

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 2 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 1989

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

2 Băng cassette Cải lương KIM VÂN KIỀU 1, KIM VÂN KIỀU 2

2 Băng cassette Cải lương KIM VÂN KIỀU 1, KIM VÂN KIỀU 2
Năm phát hành 1989
Thành phần nghệ sĩ:
BẠCH TUYẾT – Thúy Kiều
PHƯỢNG LIÊN – Thúy Vân
THANH SANG – Kim Trọng
NGỌC GIÀU – Hoạn Thư + Ni Sư Giác Duyên
THANH TÒNG – Từ Hải
KIM NGỌC – Tú Bà
PHÚ QUÝ – Sở Khanh
KIM CÚC – Đạm Tiên
BÌNH TRANG – A Hoàn
ĐỖ QUYÊN – Mã Kiều
HỮU CÁNH – Vương Ông
HỒNG NGA – Vương Bà
CHÍ HẢI – Vương Quan
HOÀI THANH – Thúc Sinh
HOÀNG HẢI – Mã Giám Sinh
TÁM VÂN – Hồ Tôn Hiến
BẢO QUỐC – Lão Chung
CHÍ HẢI – Sai nha A
THÀNH LỘC – Sai nha B