còn 1 băng Khung Trời Mơ, 3 Album Lam Trường – Tuyết Lạnh, Tình Yêu Đam Mê, Khung Trời Mơ

Album Lam Trường

còn 1 băng Khung Trời Mơ, 3 Album Lam Trường – Tuyết Lạnh, Tình Yêu Đam Mê, Khung Trời Mơ

140.000

Nhãn băng:

– Hãng Phim Trẻ & KIM LỢI STUDIO

– VIVAFILM hang phim Hội Nhà Văn chi nhánh phía Nam

– VAFACO

Số lượng: 3 băng

Chất lượng: Rất tốt

Thể loại: Nhạc trẻ

Phát hành:

6-3-1998

25-2-1998

17-6-1997

Mô tả sản phẩm

3 Album Lam Trường – Tuyết Lạnh, Tình Yêu Đam Mê, Khung Trời Mơ

còn 1 băng Khung Trời Mơ