Album Đan Trường 3 – Bóng Dáng Thiên Thần

băng cassette Đan Trường 3 Bóng Dáng Thiên Thần

Album Đan Trường 3 – Bóng Dáng Thiên Thần

1

Nhãn băng: Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ – HT PRODUCTION

Số lượng: 1 băng

Chất lượng: Rất tốt

Thể loại: Nhạc trẻ

Phát hành: 16-6-2000

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Album Đan Trường 3 – Bóng Dáng Thiên Thần

Nhãn băng: Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ – HT PRODUCTION