Album Đan Trường – Cẩm Ly, NẾU PHÔI PHAI NGÀY MAI

Album Đan Trường – Cẩm Ly

Album Đan Trường – Cẩm Ly, NẾU PHÔI PHAI NGÀY MAI

1

Nhãn băng: KIM LỢI. INC

Số lượng: 1 băng

Thể loại: Nhạc trẻ

Chất lượng: Rất tốt

Phát hành: 30-11-1999

Mô tả sản phẩm

Album Đan Trường – Cẩm Ly, NẾU PHÔI PHAI NGÀY MAI