Album Lam Trường Tình Yêu Đam Mê, 1 băng cassette

Album Lam Trường

Album Lam Trường Tình Yêu Đam Mê, 1 băng cassette

1

Nhãn băng:

– Hãng Phim Trẻ & KIM LỢI STUDIO

– VIVAFILM hang phim Hội Nhà Văn chi nhánh phía Nam

– VAFACO

Số lượng: 3 băng

Chất lượng: Rất tốt

Thể loại: Nhạc trẻ

Phát hành:

6-3-1998

25-2-1998

17-6-1997

Mô tả sản phẩm

Album Lam Trường Tình Yêu Đam Mê, 1 băng cassette

1 băng cassette Lam Trường Tình Yêu Đam Mê