Album Lam Trường, vol.2, Băng cassette Tình thôi xót xa chuyển thể lời hoa

Album Lam Trường

Album Lam Trường, vol.2, Băng cassette Tình thôi xót xa chuyển thể lời hoa

1

Nhãn băng: Bến Thành audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Album Lam Trường, vol.2, Băng cassette Tình thôi xót xa chuyển thể lời hoa

Album Lam Trường, phát hành năm 1998

Tracklist

Mặt A

A1. Hãy sống vui (lời việt: Chu Minh Ký)

A2. Đành vui một chuyện tình (lời việt: Lê Hựu Hà)

A3. Nhớ em (lời việt: Lê Hựu Hà)

A4. Khi tình yêu đến (lời việt: Chu Minh Ký)

A5. Sầu đông (lời việt: Chu Minh Ký)

 

Mặt B

B1. Tình đầu nhớ mãi (lời việt: Lê Quang)

B2. Cuộc tình vừa xa (lời việt: Lê Quang)

B3. Tình thôi xót xa (Bảo Chấn, lời hoa: Tăng Quốc)

B4. Nụ hồng mãi mãi (lời việt: Lê Quang)

B5. Tâm sự (lời việt: Chu Minh Ký)