Album Quang Linh – Tình Yêu Ban Đầu

Quang Linh, Tình Yêu Ban Đầu

Album Quang Linh – Tình Yêu Ban Đầu

140.000

Nhãn băng: Hãng Phim Trẻ & KIM LỢI STUDIO

Số lượng: 1 băng

Thể loại: Nhạc trẻ

Chất lượng: Rất tốt

Phát hành: 9-11-1998

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Quang Linh – Album Quang Linh, Tình Yêu Ban Đầu