Băng cassette 10 tình khúc dâng mẹ, album Thùy Trang 1

Băng cassette 10 tình khúc dâng mẹ, album Thùy Trang 1

Băng cassette 10 tình khúc dâng mẹ, album Thùy Trang 1

100.000

Nhãn băng: TTBN Phú Nhuận

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette 10 tình khúc dâng mẹ, album Thùy Trang 1

Băng cassette 10 tình khúc dâng mẹ, album Thùy Trang 1

Phát hành năm 1997

Mặt A

A1. Quê mẹ – Thu Hồ

A2. Thư cho mẹ – Trần Quang Lộc

A3. Người mẹ Gò Công – Hoàng Phương

A4. Chiều thu nhớ mẹ – Phan Thanh Hoài

A5. Ngủ bên chân mẹ – Bắc Sơn, thơ Kiên Giang

 

Mặt B

B1. Bài ca dao đầu đời – Thanh Sơn – Quốc Dũng

B2. Ngồi buồn nhớ mẹ – Đức Trí, thơ Nguyễn Duy

B3. Nhớ mẹ – Đỗ Chí Thiện

B4. Tình mẹ – Tất Tùng

B5. Làm nhà cho mẹ – Thanh Phương

*Đặc biệt nhạc phẩm “Ngủ bên chân mẹ” trình bày cùng Đức Trí