Băng cassette Ái Xuân, Hương quê

Băng cassette Ái Xuân, Hương quê

Băng cassette Ái Xuân, Hương quê

1

Nhãn băng: Thất Sơn audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Ái Xuân, Hương quê

Băng cassette Ái Xuân, chủ đề Hương quê (Bóng dáng quê hương)

Phát hành năm 1993

Mặt A

A1. Tình thắm duyên quê (Trúc Phương) – Đình Văn, Ái Xuân

A2. Tiếng hát dòng sông (Nguyễn Nam) – Ái Xuân

A3. Thỏa nỗi nhớ mong (Quan Họ Bắc Ninh) – Ái Xuân

A4. Duyên tình (Y Vân) – Ái Xuân

A5. Bà rằng bà rí (Dân ca Phú Thọ) – Ái Xuân

A6. Tiền và Của (Bảo Phúc, Phan Huỳnh Điểu) – Đào Đức, Ái Xuân

 

Mặt B

B1. Gợi nhớ quê hương (Thanh Sơn) – Ái Xuân

B2. Lý thượng du (Dân ca Khu 5) – Ái Xuân

B3. Dân ca 3 miền (Dân ca) – Ái Xuân

B4. Lý lửa gần rơm (Trần Trịnh) – Ngọc Hải, Ái Xuân

B5. Gởi Huế (Huy Phương)  – Ái Xuân

B6. Chuyến đò quê hương (Vi Nhật Tảo) – Ái Xuân