BĂNG CASSETTE ALBUM PHƯƠNG THANH, BẰNG KIỀU, TÌNH XA KHUẤT

BĂNG CASSETTE ALBUM PHƯƠNG THANH, BẰNG KIỀU, TÌNH XA KHUẤT

BĂNG CASSETTE ALBUM PHƯƠNG THANH, BẰNG KIỀU, TÌNH XA KHUẤT

150.000

Nhãn băng: Hãng Phim Trẻ, Kim Lợi Studio

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1998

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE ALBUM PHƯƠNG THANH, BẰNG KIỀU, TÌNH XA KHUẤT

Side A

  1. Một ngày mùa đông (Bảo Chấn) – Bằng Kiều
  2. Tình xa khuất (Trường Huy) – Phương Thanh
  3. Em về tinh khôi (Quốc Bảo) – Phương Thanh, Bằng Kiều
  4. Cạm bẫy tình yêu (Lời Việt: Minh Tâm) – Phương Thanh
  5. Mưa tình yêu (Trường Huy) – Phương Thanh

Side B

  1. Chia tay tình đầu (Nguyễn Ngọc Thiện) – Phương Thanh
  2. Có biết không anh (Nguyễn Ngọc Thiện) – Bằng Kiều
  3. Tuổi đôi mươi (Trường Huy) – Phương Thanh
  4. Anh là lẽ sống đời em (Lời Việt: Minh Tâm) – Phương Thanh
  5. Chiếc cúp cuộc đời (Lời Việt: Nguyên Lộc) – Bằng Kiều