Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Xem giỏ hàng “The most beautiful Melodies of the century, bộ 4 băng cassette nhạc không lời” đã được thêm vào giỏ hàng.
Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

160.000

Nhãn băng: TTBN Trẻ

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Phát hành năm 1994

Mặt A

A1. Xuân và tuổi trẻ – La Hối

A2. Đêm tàn bến ngự – Dương Thiệu Tước

A3. Bóng chiều xưa – Dương Thiệu Tước

A4. Ai về sông Tương – Thông Đạt

A5. Nụ cười sơn cước – Tô Hải

 

Mặt B

B1. Ai lên xứ hoa đào – Hoàng Nguyên

B2. Ngọc Lan – Dương Thiệu Tước

B3. Sơn nữ ca – Trần Hoàng

B4. Buồn tàn thu – Văn Cao

B5. Cung đàn xưa – Văn Cao