Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Xem giỏ hàng “Bộ 3 băng cassette Richard Clayderman, The Magic of Richard Clayderman” đã được thêm vào giỏ hàng.
Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

160.000

Nhãn băng: TTBN Trẻ

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Băng cassette Ánh Tuyết, cung đàn xưa

Phát hành năm 1994

Mặt A

A1. Xuân và tuổi trẻ – La Hối

A2. Đêm tàn bến ngự – Dương Thiệu Tước

A3. Bóng chiều xưa – Dương Thiệu Tước

A4. Ai về sông Tương – Thông Đạt

A5. Nụ cười sơn cước – Tô Hải

 

Mặt B

B1. Ai lên xứ hoa đào – Hoàng Nguyên

B2. Ngọc Lan – Dương Thiệu Tước

B3. Sơn nữ ca – Trần Hoàng

B4. Buồn tàn thu – Văn Cao

B5. Cung đàn xưa – Văn Cao