BĂNG CASSETTE BẰNG KIỀU, ANH TÚ, TUẤN HƯNG, DƯA HẤU BAND, TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊU, THU PHƯƠNG, HUY MC, LAM TRƯỜNG, TAM CA ÁO TRẮNG,….

Băng cassette Bằng Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng, Dưa Hấu band

BĂNG CASSETTE BẰNG KIỀU, ANH TÚ, TUẤN HƯNG, DƯA HẤU BAND, TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊU, THU PHƯƠNG, HUY MC, LAM TRƯỜNG, TAM CA ÁO TRẮNG,….

1

Nhãn băng: VAFACO

Thể loại: nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành: 04.06.1998

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Bằng Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng, Dưa Hấu band, Trái tim không ngủ yêu, Thu Phương, Huy MC, Lam Trường, Tam Ca Áo Trắng,…

 

Side A :

  1. TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊU – Bằng Kiều, Dưa Hấu band
  2. NGƯỜI YÊU HỠI – Lam Trường

  3. SAVE THE BEST FOR LAST – Thu Phương

  4. GET DOWN – Bằng Kiều, Dưa Hấu band

  5. PHỐ XA – Tam Ca Áo Trắng

Side B:

  1. NÀO AI BIẾT – Lam Trường

  2. WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME – Thu Phương, Huy MC

  3. TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN – Tam Ca Áo Trắng

  4. NOW AND FOREVER – Huy MC

  5. I NEED YOU – Bằng Kiều, Dưa Hấu band