Băng cassette Bee Gees Spirits Having Flown, made in Germany

bee gees

Băng cassette Bee Gees Spirits Having Flown, made in Germany

500.000

Nhãn băng: RSO

Số lượng: 1 băng

Tình trạng: Rất tốt, VG+

Năm: 1979

Nơi sản xuất : Germany

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Bee Gees Spirits Having Flown

Bee Gees cassette tape

made in Germany

bee gees

Bee Gees spirits having flown

bee gees pirits having flown cassette tape

Băng cassette bee gees pirits having flown

Mặt A

A1        Tragedy

A2       I’m Satisfied

A3        Love You Inside Out

A4        Reaching Out

A5        Spirits (Having Flown)

Mặt B

B1        Search, Find

B2        Stop (Think Again)

B3        Living Together

B4        Too Much Heaven

B5        Until